Regulamin publikowania opinii

 

Regulamin obowiązujący od dnia 09.01.2023 roku

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: Pure Beauty Media spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 (kod poczt: 02-001), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Wa rszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000859715, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 9512507422, REGON: 387048691.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://purebeauty.pl/.
 3. Za pośrednictwem modułu opinii, zapewniamy Ci możliwość przeglądania oraz publikowania opinii o naszych produktach / usługach na naszych stronach internetowych, co stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Nie przewidujemy jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.
 5. Opublikowanie opinii wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym, ale samo przeglądanie opinii może odbywać się anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z opublikowaniem opinii opisane są w naszej polityce prywatności.
 6. Opublikowanie opinii odbywa się poprzez wypełnienie zaprojektowanego w tym celu formularza internetowego dostępnego z poziomu naszych stron internetowych. Przesłając formularz akceptujesz niniejszy regulamin.
 7. Zakazane jest publikowanie opinii:
  • na temat produktów / usług, z których nie korzystałeś lub których nie nabyłeś,
  • naruszających nasze dobra osobiste lub dobra osobiste innych podmiotów,
  • wulgarnych, agresywnych lub w inny sposób godzących w dobre obyczaje,
  • nierzetelnych lub wprowadzających w błąd,
  • pisanych na zamówienie, w zamian za wynagrodzenie, jak i bez wynagrodzenia,
  • noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  • naruszających prawa autorskie,
  • naruszających zasady ochrony danych osobowych.
 8. Opinie naruszające określone powyżej zakazy są usuwane bez powiadomienia w wyniku prowadzonej przez nas moderacji.
 9. Publikujemy zarówno pozytywne jak i negatywne opinie o naszych produktach i usługach.
 10. Jeżeli uważasz, że opinia widoczna na naszych stronach internetowych narusza określone powyżej zakazy, powiadom nas o tym, przesyłając wiadomość na adres bok@purebeauty.pl. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Na tych samych zasadach możesz złożyć inną reklamację dotyczącą modułu opinii.
 11. Poza środkami opisanymi powyżej, w celu zapewnienia, żeby opinie dotyczące produktów w naszej ofercie pochodziły od klientów, którzy korzystali z danego produktu lub go nabyli, wdrożyliśmy również mechanizm weryfikacji autentyczności opinii działający w następujący sposób:
 • mechanizm, który pozwala opublikować opinię wyłącznie przez osobę posługującą się adresem e-mail wykorzystanym przy składaniu zamówienia. Mechanizm ten polega na tym, że formularz pozwalający opublikować opinię jest dostępny jedynie dla osób zalogowanych w panelu klienta adresem email, do którego jest przypisane zamówienie z recenzowanym produktem
 • mechanizm akceptacji przez nas opinii przed jej opublikowaniem. Mechanizm ten polega na tym, że każda opinia przesłana z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza podlega weryfikacji pod tym kątem, czy adres e-mail podany przez osobę przesyłającą opinię jest tożsamy z adresem e-mail przypisanym do zamówienia obejmującego produkt / usługę, którego dotyczy opinia. W razie weryfikacji negatywnej, opinia nie jest publikowana
 • mechanizm ograniczenia możliwość publikowania opinii wyłącznie do osób, które posiadają zarejestrowane konto użytkownika w naszym sklepie
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-09.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

Pure Beauty