Polityka Prywatności serwisu www.purebeauty.pl z dnia 16.11.2020 r.

 

1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Pure Beauty Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001),Al. Jerozolimskie 85 lokal 21, NIP 9512507422. 

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.

3. W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:

a. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pisząc na adres: iod@purebeauty.pl SPRZEDAWCA (Administrator) nie powołał inspektora ochrony danych osobowych,

b. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i serwisu,

c. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień (prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki, rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności Sklepu i powiązanego z nim serwisu,

d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy,

e. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów

f. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu i jego obsługi (usługi teleinformatyczne, prawne oraz realizującym działania marketingowe). W przypadku Klientów składających Zamówienia, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru,

g. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,

h. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,

i. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania strony www. Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi (lub użytkownikowi, który nie dokonał rejestracji jako Klient) korzystania ze Strony, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika oraz badanie ruchu użytkowników w ramach Sklepu. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

4. Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

Pure Beauty